Azienda ULSS 8 Berica - Regione del Veneto

Sei in: Crisi internazionale in Ucraina – indicazioni assistenza sanitaria

Crisi internazionale in Ucraina – indicazioni assistenza sanitaria

Crisi internazionale in Ucraina – indicazioni relative all’assistenza sanitaria e alle misure di sanità pubblica per le persone provenienti dall’Ucraina

Per informazioni: scrivere all’indirizzo mail: ucraina@aulss8.veneto.it o contattare il numero (solo da rete fissa) 800 27 70 67 (dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 14.00 (esclusi i Festivi); per chi telefona dall'estero comporre il numero (da cellulari o rete fissa) (0039) 0444 935505 .

LINK: ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ

Indicazioni per le persone provenienti dall'Ucraina

Consulta questo sito del Ministero degli interni https://www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia per informazioni in merito agli obblighi sanitari da rispettare secondo la normativa anti-Covid 19, a chi rivolgersi per usufruire di un alloggio, alle modalità per regolarizzare la propria posizione in Italia e ad altre informazioni utili.

 

1. ARRIVO IN ITALIA, TAMPONE COVID-19 E RILASCIO TESSERA PER ASSISTENZA SANITARIA

Per chi arriva dall'Ucraina, a prescindere dallo stato vaccinale, non è prevista la quarantena, ma solo un tampone entro le 48 ore e l’utilizzo della mascherina FFP2 per 5 giorni.

È possibile effettuare il test presentandosi direttamente presso i CENTRI TAMPONE (per sedi e orari cliccare qui), senza necessità di impegnativa né di prenotazione.

In questa sede verrà emessa una tessera per l’assistenza sanitaria ("Tessera STP"), che consentirà la copertura delle prestazioni essenziali ed urgenti.

Per coloro che non fossero riusciti ad avere la tessera per l’assistenza sanitaria ("Tessera STP") al momento dell’esecuzione del tampone è possibile richiederla compilando il modulo in allegato e inviandolo tramite mail, con la copia di un documento di identità, all’indirizzo: mob.internazionale@aulss8.veneto.it

 

2. NECESSITA’ DI ASSISTENZA MEDICA URGENTE O DI PRESCRIZIONE FARMACI URGENTI

In caso di urgenza rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale - ex "Guardia Medica" - (per sedi e orari cliccare qui) e, solo eccezionalmente, al Servizio di Pronto Soccorso.

I possessori della Tessera STP a seguito della CRISI INTERNAZIONALE IN UCRAINA possono accedere direttamente, senza necessità di prenotazione o di impegnativa, ai seguenti ambulatori:

 

Sono inoltre previsti i seguenti ambulatori pediatrici, riservati ai possessori della Tessera STP

 

Orario:

 

 

3. VACCINAZIONE COVID

Si ricorda l’estrema importanza, per la salvaguardia della propria salute e di quella delle persone con cui si entra in contatto, della vaccinazione anti Covid-19, prevista a partire dai 5 anni di età.

Per la vaccinazione anti-covid 19 o il completamento dell’iter vaccinale è possibile accedere direttamente, senza prenotazione, nei Centri Vaccinali (per sedi e orari cliccare qui).

Delega vaccinazione COVID MINORI non accompagnati

 

4. CONSULENZA VACCINALE

Per verifica e regolarizzazione dello stato vaccinale, anche ai fini dell’inserimento scolastico o lavorativo o per altre problematiche particolari inerenti le vaccinazioni.

Compilare questo MODULO on line

Delega vaccinazione MINORI non accompagnati

 

5. RICHIESTA TESSERA CON ISCRIZIONE AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Coloro  che sono in possesso del Tagliandino rilasciato dalla Questura quale ricevuta della presentazione della domanda per l'ottenimento del Permesso di Soggiorno per "PROT. TEMPORANEA ART. 20 TUI EMERG. UCRAINA" hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale,  con scelta del Medico di Medicina Generale.

Per ottenere suddetta tessera devono prendere appuntamento allo sportello amministrativo distrettuale:

Documentazione da presentare:

 

INFORMATIVA FREQUENZA SCUOLA

INFORMATIVA "BENVENUTO/A IN ITALIA"

SITO WEB QUESTURA DI VICENZA

CARTA DEI SERVIZI

 

Міжнародна криза в Україні - відносні показання до охорони здоров'я та оздоровчих публічних заходів для людей з України

Для інформації: пишіть на електронну адресу: ucraina@aulss8.veneto.it або звертайтеся за номером 800 27 70 67 (з понеділка по п'ятницю з 9.00 о 14.00; для дзвінків з-за кордону (0039) 0444 935505).

 

 

Рекомендації для осіб, що прибули з України

Зайдіть на веб-сторінку Міністерства внутрішніх справ Італії, за наступним посиланням: https://www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia
щоб прочитати інформацію щодо санітарно-гігієнічних анти-Covid норм та обов’язків, яких слід дотримуватися, до кого слід звертатися у разі необхідності надання житла, як урегулювати своє перебування в Італії та іншу корисну інформацію. i

 

1. ПРИБУТТЯ ДО ІТАЛІЇ, ТАМПОН COVID-19 ТА ВИДАЧА КАРТКИ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Для тих, хто прибуває з України, незважаючи на наявність вакцинації, не передбачений карантин, але потрібно зробити тампон протягом 48 годин і використовувати маску FFP2 протягом 5 днів.

Можна забронювати тест, безпосередньо у ЦЕНТРАХ ТАМПОНЕ (CENTRO TAMPONE) (щоб дізнатися про місце
розташування та час, натисніть тут), без необхідності попереднього запису.

Тут буде видано медичну картку STP для покриття основних і невідкладних медичних послуг.

Для тих, хто не зміг отримати карту охорони здоров’я («Картка STP»), під час здачі мазка іі можна запросити,
заповнивши додану форму та надіславши її електронною поштою з копією документа, що посвідчує особу, за
адресою mob.internazionale@aulss8.veneto.it

 

2. НЕОБХІДНІСТЬ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ АБО РЕЦЕПТІВ ДЛЯ ПРИДБАННЯ ЛІКІВ

У разі потреби, зверніться до служби Servizio di Continuità Assistenziale, колишня «Guardia medica” – (щоб дізнатися
про місця та час, натисніть тут) і лише у виняткових випадках до відділу Швидкоі допомоги.

Амбулаторія в Арциньяно, на вулиці IV Мартірі 72 - жовтня 2022 року практика припиняється
(всередині житлового центру для людей похилого віку «Скалабрін»)

Години:
ЧЕТВЕР з 14.30 до 15.30

Передбачається присутність культурного посередника.

З 5 липня 2022 року вхід у клініку можливий за попереднім записом за телефоном у будні з 14:00 до 15:00
за номером 331 2353729

3. ВАКЦИНАЦІЯ від COVID

Хочемо нагадати про надзвичайну важливість вакцинації проти Covid-19, для захисту свого здоров’я та здоров’я
людей, з якими ви контактуєте,передбаченої з 5-річного віку.

Для вакцинації проти COVID-19, або завершення процесу вакцинації, можна отримати доступ безпосередньо у
Центрах вакцинації, без попереднього запису (щоб дізнатися про розташування та натисніть тут).

ЗГОДА БАТЬКІВ НА COVID ПРОВЕДЕННЯ ЩЕПЛЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ У СУПРОВОДІ ІНШИХ ОСІБ

 

4. КОНСУЛЬТАЦІЯ З ВАКЦИНАЦІЇ

Для перевірки та упорядкування вакцинаційного статусу, для влаштування в школу, або на роботу, а також з інших
питань, пов’язаних із вакцинацією.

Заповнити цей модуль online

ЗГОДА БАТЬКІВ НА ПРОВЕДЕННЯ ЩЕПЛЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ У СУПРОВОДІ ІНШИХ ОСІБ

 

 

 

Інформація щодо відвідування школи

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІТАЛІЇ

імміграційної служби міста (Questura di Vicenza)

КАРТА ПОСЛУГ

Allegati

Indicazioni Ministero dell'Interno e Protezione Civile

Autocertificazione per rilascio tessera sanitaria

Ultimo aggiornamento: 03/10/2022 20:56:45